Huyện Vĩnh Linh

9:57, Thứ Ba, 18-10-2022

HUYỆN ỦY VĨNH LINH

- Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: 3620017

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trần Nhật Quang Bí thư  3820315 0913547567  
Nguyễn Thị Hương Phó Bí thư Thường trực   0914178306  
Nguyễn Thanh Toàn Trưởng Ban Tổ chức   0914184939  
Lê Văn Minh Chủ nhiệm UBKT   0905016207  
Nguyễn Đức Lý Trưởng Ban Tuyên giáo   0915002917  
Vũ Văn Phong Trưởng Ban Dân vận   0948591678  
Phan Ngọc Khoa Chánh Văn phòng    0935570688  

 

UBND HUYỆN VĨNH LINH

- Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá -  Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: (023) 3820375
- Fax: 023 3820787
- Email: vinhlinh@quangtri.gov.vn
- Website: https://vinhlinh.quangtri.gov.vn

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
  Lãnh đạo HĐND, UBND huyện Vĩnh Linh
1 Thái Văn Thành Chủ tịch UBND huyện 0233.3828352 0914079970 thaivanthanh@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Thiên Tùng Phó Chủ tịch UBND huyện   0905651777 nguyenthientung@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND huyện   0916223132 nguyenanhtuan5@quangtri.gov.vn
4 Hoàng Hà Phó chủ tịch HĐND huyện   0914494799 hoangha@quangtri.gov.vn
  Văn phòng HĐND và UBND huyện
1 Hoàng Thị Phụng Chánh Văn phòng 0233.3820375 0913485126 hoangthiphung@quangtri.gov.vn
2 Đào Hải Tuấn Phó Chánh Văn Phòng   0947478181 daohaituan@quangtri.gov.vn
3 Phạm Tường Huấn Phó ban pháp chế HĐND huyện   0915840045 phamtuonghuan@quangtri.gov.vn
4 Trần Thị Thùy An Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện   0977496003 tranthithuyan@quangtri.gov.vn
5 Thái Thị Huyên Văn thư 0233.6293789 0837631785 tthaithihuyen@quangtri.gov.vn
  Các phòng chuyên môn
1 Nguyễn Văn Ninh Trưởng phòng Nội vụ   0918640222 nguyenvanninh@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Đức Trí           Trưởng phòng Tư pháp   0988259882 nguyenductri@quangtri.gov.vn
3 Lê Thanh Hải            Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 0233.3820502 0941396397 lethanhhai.vinhlinh@quangtri.gov.vn
4 Lương Ngọc Ninh     Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin   0914066660 luongngocninh@quangtri.gov.vn
5 Lê Nam Thành      Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch   0914180567 lenamthanh@quangtri.gov.vn
6 Lê Văn Năm            Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường   0905651939 levannam@quangtri.gov.vn
7 Lê Anh Minh              Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng   0942337789 leanhminh@quangtri.gov.vn
8 Nguyễn Văn Sơn       Trưởng phòng Y tế   0983097267 nguyenvanson@quangtri.gov.vn
9 Nguyễn Ái Tân          Trưởng phòng Lao động – TBXH   0914745169 nguyenaitan@quangtri.gov.vn
10 Lê Thanh Hải         Chánh thanh tra huyện   0906559959 lethanhhai@quangtri.gov.vn
11 Nguyễn Đình Lục Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT   0944710767 nguyendinhluc@quangtri.gov.vn

 

Các tin khác