Huyện Đảo Cồn Cỏ

10:55, Thứ Sáu, 7-10-2022

Địa chỉ: Km0+500, Cồn Cỏ, Quảng Trị 
Điện thoại: 0233.3689.225 
Fax: 0233.3689.225
Website: https://conco.quangtri.gov.vn
Văn phòng đại diện: Đường Trần Bình Trọng, Khu phố 7, Phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3552.116 - Fax: 0233.3552.116

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động  
  Huyện ủy
  Thường trực huyện ủy
1 Võ Viết Cường TUV.Bí thư   0913485426 vovietcuong@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Văn Thành Phó bí thư   0919436111 nguyenvanthanh3@quangtri.gov.vn
  Ban Xây dựng Đảng
1 Nguyễn Bá Hải HUV. Trưởng ban   0965824968 nguyenbahai@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Quang Thánh HUV. Phó trưởng ban thường trực   0982949159 nguyenquangthanh.conco@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Lê Tài Phó trưởng ban   0983001209 nguyenletai@quangtri.gov.vn
4 Hoàng Văn Tuấn Chuyên viên   0914180235 hoangvantuan.conco@quangtri.gov.vn
  UBKT huyện ủy
1 Nguyễn Văn Thành PBT HU, Chủ nhiệm   0919436111 nguyenvanthanh3@quangtri.gov.vn
2 Đặng Xuân Thành HUV.Phó chủ nhiệm   0944237333 dangxuanthanh@quangtri.gov.vn
  Hội đồng nhân dân
  Thường trực HĐND
1 Nguyễn Văn Thành PBTHU, Chủ tịch   0919436111 nguyenvanthanh3@quangtri.gov.vn
2 Phạm Thanh Tuấn HUV, PCT   0915058171 phamthanhtuanvl@gmail.com
  Ban KT-XH
1 Phạm Thanh Tuấn HUV. Trưởng ban   0915058171 phamthanhtuanvl@gmail.com
2 Nguyễn Lê Tài Phó trưởng ban   0983001209 nguyenletai@quangtri.gov.vn
  Ban Pháp chế
1 Đặng Xuân Thành HUV.Trưởng ban   0944237333 dangxuanthanh@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Bá Hải HUV. Phó ban      
  Ủy ban nhân dân huyện
1 Võ Viết Cường TUV.BT -Chủ tịch   0913485426 vovietcuong@quangtri.gov.vn
2 Trương Khắc Trưởng HUV.PCT 233.3600329 0828212789 truongkhactruong@quangtri.gov.vn
  Các phòng ban chuyên môn thuộc huyện
  Văn phòng HĐND và UBND huyện
1 Lê Quang Phi HUV - Q. Chánh VP   0919106123 lequangphi@quangtri.gov.vn
2 Hà Tiến Nam Phó Chánh VP   0987736626 hatiennam@quangtri.gov.vn
3 Trịnh Việt Cường Phó Chánh VP   0982525159 trinhvietcuong@quangtri.gov.vn
4 Lê Thị Thuận Chuyên viên   0917249456 lethithuan2@quangtri.gov.vn
5 Cái Thị Cát Tường Chuyên viên   0949513187 caithicattuong@quangtri.gov.vn
6 Hoàng Văn Lượng Lái xe   0905315789  
7 Phan Ngọc Ánh Lái xe   0914457529  
8 Nguyễn Thị Hồng Phúc Văn thư   0915808123 nguyenthihongphuc183@gmail.com
  Phòng Kinh tế - Xã hội
1 Võ Văn Đống Trưởng phòng   0982313159 vovandong@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Vinh Hưng Phó phòng   0988643677 nguyenvinhhung@quangtri.gov.vn
3 Lê Nhật Hải Phó phòng   0914509156 lenhathai@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Văn Tân Cán sự   914133357 nguyenvantan@quangtri.gov.vn
5 Lê Thị Minh Thương Kế toán   917780868 lethiminhthuong@quangtri.gov.vn
6 Trần Thị Lợi Chuyên viên   917721264 tranthiloi1@quangtri.gov.vn
7 Trần Thị Hiền Chuyên viên   0848987369 ranhien9402@gmail.com.vn
8 Hoàng Thị Mỹ Duyên Chuyên viên   0947484523 hoangthimyduyen@quangtri.gov.vn
9 Hoàng Thuỳ Linh Giáo viên   0913363711 lethithuylinh1@quangtri.gov.vn
10 Nguyễn Thị Bé Giáo viên   0377526305 nguyenthibe2@quangtri.gov.vn
  Trung tâm Dịch vụ- Du lịch
1 Nguyễn Xuân Cảm HUV. Giám đốc   0982550525 nguyenxuancam@quangtri.gov.vn
2 Võ Văn Đức Phó giám đốc   0948477568 vovanduc@quangtri.gov.vn
3 Thái Anh Ngọc Chuyên viên   0966180456 thaianhngoc@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Hạnh Nhân Kế toán   0915344449 nguyenhanhnhan@quangtri.gov.vn
5 Cao Tiến Dũng Nhân viên   0944501112 caotiendung@quangtri.gov.vn
6 Nguyễn Văn Hiển Nhân viên   0942273447 nguyenvanhien1@quangtri.gov.vn
7 Lê Văn Long Nhân viên   0389646745 levanlong1@quangtri.gov.vn
8 Nguyễn Anh Dũng Nhân viên   0988799227 nguyenanhdung@quangtri.gov.vn
9 Nguyễn Thanh Nghĩa Nhân viên   0982605777 nguyenthanhnghia@quangtri.gov.vn
  UBMT và các đoàn thể
  Thường trực UBMT
1 Đặng Xuân Thành HUV.Chủ tịch   0944237333 dangxuanthanh@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Quang Thánh HUV. Phó trưởng ban   0982949159 nguyenquangthanh.conco@quangtri.gov.vn
  Đoàn TNCSHCM huyện
1 Hà Tiến Nam Bí thư   0987736626 hatiennam@quangtri.gov.vn
  Hội LHPN huyện
1 Nguyễn Hạnh Nhân Chủ tịch   0915344449 nguyenhanhnhan@quangtri.gov.vn
2 Lê Thị Thuận Phó Chủ tịch   0917249456 lethithuan2@quangtri.gov.vn

Các tin khác