Huyện Hướng Hóa

15:18, Thứ Năm, 14-12-2023

HUYỆN ỦY HƯỚNG HÓA

- Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3880900

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Tăng Bí Thư   0913485327 nguyentang@quangtri.gov.vn
Đặng Trọng Vân Phó Bí thư    0905292872 dangtrongvan@tinhuyquangtri.vn
Hồ Thị Minh Trưởng Ban Tuyên giáo   0915 312 089 hothiminh@tinhuyquangtri.vn
Hồ Ngọc Tình Trưởng Ban Dân vận- CT UBMT   0989 292 444 hongoctinh@tinhuyquangtri.vn
Trần Đức Trung CN UBKT   0915316306 tranductrung@tinhuyquangtri.vn
Hồ Thị Thu Hằng Trưởng ban Tổ chức   0942088313 hothithuhang@tinhuyquangtri.vn
Nguyễn Đình Phục Chánh Văn phòng   0977 608 959 nguyendinhphuc@tinhuyquangtri.vn

 

HĐND- UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA 

- Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3780127            
- Email: huonghoa@quangtri.gov.vn
- Website: http://huonghoa.quangtri.gov.vn

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Di động Cơ quan  
  Lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa
1 Trần Bình Thuận  Chủ tịch UBND 0917127559    
2 Lê Quang Thuận Phó Chủ tịch UBND 0914079945    
3 Phạm Trọng Hổ Phó Chủ tịch UBND 0983146797    
4 Trần Đình Trung Phó Chủ tịch HĐND 0979780126    
  Văn phòng HĐND & UBND
3 Nguyễn Đình Phục Chánh Văn phòng 0977608959    
4 Hoàng Thị Nhật Hà Phó văn phòng 0962080999    
5 Dương Phước Định Phó văn phòng 0913456801    
Phòng Kinh tế và hạ tầng
6 Xôm Vân Trưởng phòng Kinh tế - Hạ Tầng 0979702717    
7 Nguyễn Sơn P.TP Kinh tế và Hạ Tầng 0914220668    
Phòng Tài chính - Kế hoạch
7 Nguyễn Song Tuyền Trưởng phòng TC-KH  0948268555    
8 Lê Thanh Tùng Phó P.TC - KH 0913485508    
Phòng Tài nguyên và Môi trường
9 Nguyễn Văn Diện Trưởng phòng TN-MT 0914138635    
10 Vương Viết Thắng Phó P.Tài nguyên và Môi trường 0942808577    
Phòng Giáo dục và Đào tạo
11 Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng phòng GD 0916016045    
12 Hoàng Văn Sơ Phó phòng GD&ĐT 0914178398    
13 Lê Thị Uyên Như Phó phòng GD&ĐT 0989190222    
Phòng Y tế
14 Trương Thị Thu Thủy Trưởng phòng Y tế  0917699444    
Phòng Lao động và Thương binh - xã hội
15 Trần Trọng Kim Trưởng phòng LĐTBXH  0987075768    
Thanh tra
16 Lê Phước Chánh Thanh tra  0915713919    
Phòng Tư pháp
17 Đinh Phúc Trưởng Phòng Tư pháp  0915014089    
18 Lê Á Phó Phòng Tư pháp 0914220692    
Phòng Nội vụ
19 Nguyễn Hữu Dũng Trưởng phòng Nội vụ 0911777468    
20 Hồ Thị Thủy Phó phòng Nội vụ 0914058333    
21 Nguyễn Phương Hạnh Phó Phòng nội vụ 0916601222    
Trung tâm Văn hóa TDTT
22 Nguyễn Ngọc Tri GĐ TT VHTT, TDTT 0943188555    
Phòng Nông nghiệp và PTNT
23 Hoàng Đình Bình TP Nông nghiệp và PTNT 0914201627    
24 Hồ Quốc Trung Phó Phòng NN&PTNN 0915075655    
25 Lê Hữu Tuấn Phó Phòng NN&PTNN 0982982311    
Phòng Văn hóa Thông tin
26 Hồ Ngọc Tình Tp VH&TT 0703158158    
27 Nguyễn Hưng Phó Phòng VH&TT 0914214612    
Phòng Dân tộc
28 Hoàng Thị Lan TP Dân Tộc 0945976613    
29 Nguyễn Ngọc Thạch Phó Phòng Dân tộc 0982340789    

 

Các tin khác