Huyện Đakrông

14:34, Thứ Sáu, 4-9-2020

HUYỆN ỦY ĐAKRÔNG

- Địa chỉ: Thị trấn Krông Klang - ĐaKrông - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3886220

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Trí Tuân Bí thư 0233 3886207  0919228368 nguyentrituan@quangtri.gov.vn
Thái Ngọc Châu Phó Bí thư   0913447989 thaingocchau@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Sơn Trưởng Ban Tổ chức 0233 3886690  0917252067  
Lê Quang Cường Chủ nhiệm UBKT   0914737281  
Trần Minh Thái Trưởng Ban Tuyên giáo 0233 3886.306  0913.411.186   
Hồ Văn Dương Trưởng Ban Dân vận   0917.200.201  
Lê Minh Đức Chánh Văn phòng   0982886546  

 

HĐND-UBND HUYỆN ĐAKRÔNG
- Địa chỉ: Đường trung tâm huyện, Km41, Thị trấn KrôngKlang, Đakrông, Quảng Trị
- Số điện thoại/Fax: 053.3886488
- Website: http://dakrong.quangtri.gov.vn/

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Thái Ngọc Châu Chủ tịch UBND 0233 6259010 0913447989 thaingocchau@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Kim Cúc Phó chủ tịch UBND 0233 3886314 0914.241.299 hothikimcuc@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Hùng Phó chủ tịch UBND 0233 3886232 0913.421.907 phamvanhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Đạt Chánh Văn phòng   0233 3886789  0914.210.333 nguyenvandat@quangtri.gov.vn
 
Hồ Tất Huấn Phó Văn phòng   0915.071.313  
Lê Quang Thạch Phó Văn phòng 0233 6259.456 0965.659.696 lequangthach@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Hồ Xuân Phất Trưởng phòng 0233 3706559 0942.070.559  
Đoàn Quang Anh Phó Trưởng phòng 0233 3506589  0905.116.555  
Phạm Quang Vũ Phó Trưởng phòng 0233 3886996 0914.744.070  
PHÒNG LĐTBXH
Dương Vinh Trưởng phòng   0914.220.589  
Nguyễn Xuân Quang Phó Trưởng phòng 0233 3750032  0917.859.456  
PHÒNG GD - ĐT
Nguyễn Sĩ Huấn Phó  Trưởng phòng 0233 3506222 0982.824.025  
Phan Văn Đức Phó  Trưởng phòng 0233 3606111 0944.757.111  
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Lê Công Cẩn Trưởng phòng   0913.421.853  
Nguyễn Quang Phó Trưởng phòng   0915.305.090  
Trần Văn Long Phó Trưởng phòng   0913.427.459  
PHÒNG Y TẾ
Trần Quốc Tâm Trưởng phòng 0233 3886.970 0914.029.763  
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Đoàn Mạnh Hùng Trưởng phòng 0233 3886307 0913.456.797  
Trần Thị Tư Phó Trưởng phòng 0233 3886228 0947.229.559  
PHÒNG KTHT
Lê Văn Chỉ Trưởng phòng 0233 3886141 0914.312.126  
Nguyễn Bá Hiển Phó Trưởng phòng 0233 3886242 01275.678.191  
Trang Quyền Phó Trưởng phòng 0233 3886813 0915.717.045  
THANH TRA HUYỆN
Hồ Duy Khanh Chánh Thanh tra 0233 3886245 0914.621.632  
PHÒNG VHTT
Hồ Văn Hiếu Trưởng phòng 0233 3886.511 0982.886.835  
Lê Thị Mai Phó Trưởng phòng 0233 3886.512 0914.351.915  
Hồ Văn Phương Phó Trưởng phòng 0233 3750.555 0983.302.045  
PHÒNG NN&PTNT
Hồ Văn Đang Trưởng phòng 0233 3886.603 0914.179.963  
PHÒNG TƯ PHÁP
Hoàng Công Đạt Phó Trưởng phòng   0988.078.561  
PHÒNG DÂN TỘC
Nguyễn Ái Hợi Trưởng phòng 0233 3750.456 0915.711.469  

 

Các tin khác