• pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 16
  • numberArticle - 11
  • numberRelation - 5
Đầu tư công

Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 10/1/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thường trực Chính phủ đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

(Cổng TTĐT) Ngày 27/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch...

1