Phê duyệt văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Trị do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ

16:58, Thứ Ba, 23-2-2021

Ngày 22/2/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 442/QĐ-UBND về việc phê duyệt văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Trị do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.

Theo đó, KOICA viện trợ không hoàn lại 6.906.000.000 đồng để hỗ trợ, sửa chữa một số công trình, cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng bởi thiên tai tại các xã: Cam Thủy (huyện Cam Lộ), Phong Bình (huyện Gio Linh), Hiền Thành (huyện Vĩnh Linh), Hải Thượng (huyện Hải Lăng), Triệu Trạch (huyện Triệu Phong), Thuận (huyện Hướng Hóa), Mò Ó (huyện Đakrông) và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị.

Thời gian thực hiện từ ngày 22/2/2021 đến hết ngày 31/7/2021.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ, các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, đúng đối tượng và theo quy định của pháp luật (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.