Thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15:44, Thứ Hai, 6-9-2021

Ngày 6/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban cùng 11 thành viên khác.  

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; chỉ đạo, tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi và giám sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác