Chỉ thị tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14:5, Thứ Bảy, 1-6-2024

Ngày 29/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Những năm qua, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tại Quảng Trị được tổ chức ngày càng nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, cơ bản đáp ứng được mục tiêu đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, năng lực học sinh và yêu cầu tuyển sinh. Ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nhân sự, đến an ninh, an toàn cho Kỳ thi.

Để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Quảng Trị. Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo Kỳ thi giải quyết các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thi. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi là người phát ngôn của Ban Chỉ đạo Kỳ thi.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi, chuẩn bị nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. Chủ động chuẩn bị phương án phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo kinh phí phục vụ Kỳ thi.

Chỉ đạo các đơn vị trường học hoàn thành kế hoạch năm học, đánh giá, phân loại học sinh, tổ chức ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh, nhất là đối với học sinh có học lực yếu, con em gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số... Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa... trong thời gian thi.

Phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền rộng rãi Quy chế thi tốt nghiệp THPT, phương án tổ chức Kỳ thi để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, Nhân dân biết, phối hợp triển khai thực hiện.

Chú trọng công tác lựa chọn, quy định rõ trách nhiệm đối với cán bộ tham gia các khâu sao in đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo, thanh tra thi, coi đây là khâu quyết định sự thành công, ngăn ngừa gian lận, tiêu cực, sai phạm. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Tổ chức hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo quy định.

UBND huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi của địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực

Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, người thân của thí sinh và lực lượng tham gia công tác coi thi ở các Điểm thi.

Xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Kỳ thi, nhất là các phương án ứng phó với thời tiết khắc nghiệt và các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Công an tỉnh: Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông và phòng chống cháy, nổ, khắc phục các sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian trước, trong và sau Kỳ thi. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong Kỳ thi; cử cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng bảo vệ bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các khu vực thi, in sao, quản lý đề thi, bài thi, chấm thi theo kế hoạch tổ chức Kỳ thi; có biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức thi.

Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ các quy định hiện hành, bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn nội dung, mức chỉ cho các hoạt động đảm bảo điều kiện tổ chức Kỳ thi hiệu quả và đúng quy định.

Sở Y tế: Chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; chuẩn bị nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho các trường hợp thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi có vấn đề về sức khỏe.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ quan báo chí làm tốt công tác truyền thông, cung cấp đầy đủ thông tin, công khai, minh bạch về Kỳ thi để phụ huynh, xã hội hiểu và đồng thuận trong các khâu tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo các đơn vị viễn thông, bưu điện bảo đảm thông suốt thông tin liên lạc phục vụ công tác theo dõi, điều hành Kỳ thi; kịp thời chuyển các bưu phẩm, bưu kiện liên quan đến Kỳ thi an toàn, bảo mật.

Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan: Căn cử chức năng nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp, chủ động tham gia cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức Kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Công ty Điện lực Quảng Trị: Chỉ đạo và điều hành các trạm điện cung cấp đầy đủ điện lưới liên tục 24/24 giờ phục vụ các hoạt động của Kỳ thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa điểm: in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo bài thi, nơi làm việc của các Ban trong Hội đồng thi trên địa bàn toàn tỉnh theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, các Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và các huyện, thị, thành đoàn xây dựng phương án tuyên truyền, tổ chức triển khai chỉ đạo các chương trình hoạt động “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi; hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về đi lại, ăn, ở, sinh hoạt tại các địa điểm tổ chức thi.Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Xem chi tiết

Các tin khác