Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

15:26, Thứ Hai, 27-5-2024

Ngày 24/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế.

Theo đó, ông Võ Thành Trung, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 24/5/2024.

Xem chi tiết

Các tin khác