UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm

8:0, Thứ Sáu, 7-8-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh về tiến độ thực hiện các dự án khởi công theo danh mục tại Văn bản số 1026/UBND -CN ngày 15/3/2020 của UBND tỉnh về khởi công- hoàn thành các dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Số dự án BQL Khu kinh tế tỉnh được UBND tỉnh giao hỗ trợ khởi công, hoàn thành chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh là 13 dự án (9 dự án khởi công, 4 dự án hoàn thành) với tổng vốn đăng ký đầu tư là 73.151,42 tỷ đồng.

Tính đến nay, có 06 dự án khởi công trong năm 2019, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 58.577,42 tỷ đồng (gồm: Kho cảng xăng dầu Hải Hà – Quảng Trị, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông Mỹ Thủy, Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị I, Nhà máy sản xuất inox và thép hợp kim, Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt); 03 dự án chưa khởi công trong năm 2019, chuyển sang năm 2020 trong đó 2 dự án đã khởi công (Khu bến cảng Mỹ Thủy và Kho xăng dầu Việt Lào), 1 dự án chưa khởi công (Nhà máy sản xuất bột giấy Thái Bình Xanh).

Về các dự án hoàn thành có 03 dự án hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2019 (Nhà máy viên gỗ nén sinh khối Tân Ký, Nhà máy điện mặt trời LIG - Quảng Trị, Đường nối Khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt) và 1 dự án chưa hoàn thành trong năm 2019, chuyển sang năm 2020 là Kho cảng xăng dầu Hải Hà – Quảng Trị. Dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào hoạt động trong quý IV/2020.

Tổng số vốn đã giải ngân ước đạt khoảng 839,233 tỷ đồng, đạt 1,15% tổng vốn đăng ký đầu tư. Nguyên nhân tiến độ triển khai thực hiện các dự án tương đối chậm là do ảnh hưởng của các yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó ảnh hưởng lớn nhất là dịch bệnh Covid-19 nên hạn chế sự đi lại của nhà đầu tư, thủ tục đầu tư một số dự án chưa hoàn thành (các dự án đã khởi công nhưng các thủ tục về đất đai, môi trường, chuyển đổi đất rừng…) đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Tại buổi làm việc, BQL Khu kinh tế tỉnh cũng đã báo cáo về tình hình triển khai các dự án ngoài danh mục dự án được giao và các dự án thu hút khác 7 tháng đầu năm 2020 (trong 7 tháng đầu năm 2020, đã thu hút 9 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 5.089 tỷ đồng) đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của BQL Khu kinh tế tỉnh và ý kiến của các sở, ngành, kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao sự nỗ lực của BQL Khu kinh tế tỉnh trong việc khắc phục khó khăn để triển khai các dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: việc triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; để thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ, kế hoạch được giao, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BQL Khu kinh tế tỉnh cần có sự sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có trách nhiệm.

Rà soát, nắm bắt đầy đủ thông tin tất cả các dự án có chủ trương đầu tư, giao cán bộ phụ trách dự án chịu trách nhiệm trước lãnh đạo BQL. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm, cụ thể là ưu tiên Dự án Khu bến Cảng Mỹ Thủy, Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, Quảng Trị và Dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Quảng Trị. Cần xác định lại năng lực nhà đầu tư đối với các dự án. Định kỳ hằng tháng, BQL Khu kinh tế tỉnh cập nhật thông tin việc triển khai các dự án báo cáo UBND tỉnh để có sự chỉ đạo tháo gỡ kịp thời hiệu quả những khó khăn, vướng mắc. 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng đã cho ý kiến chỉ đạo đối với các kiến nghị, đề xuất của BQL Khu kinh tế tỉnh tại buổi làm việc.

Hồng Hà  

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.