Khẩn trưởng triển khai chương trình phục hồi và phát triển KT-XH thuộc lĩnh vực y tế

15:45, Thứ Tư, 7-9-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 7/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp triển khai chương trình phục hồi và phát triển KT-XH thuộc lĩnh vực y tế và rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành địa phương.

Trong những năm qua, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đóng góp rất quan trọng trong công tác phòng chống COVID-19, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế tuyến cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là một số trạm, trung tâm y tế xuống cấp nghiêm trọng.

Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH thuộc lĩnh vực y tế thực hiện trong 2 năm 2022 - 2023 từ nguồn kinh phí 161 tỉ đồng được Trung ương bố trí cho tỉnh Quảng Trị, là cơ hội thuận lợi để tỉnh đầu tư từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng tuyến y tế cơ sở.

Trên cơ sở Thông báo số 681/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH, Sở Y tế đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan lập chủ trương đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi KT - XH thuộc lĩnh vực y tế và đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 55/NQ-HĐND, số 56/NQ-HĐND ngày 29/8/2022.

Cụ thể, dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 7 Trạm Y tế tuyến xã bao gồm 9 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự kiến 130,244 tỉ đồng. Dự án mua sắm trang bị cho các cơ sở y tế với tổng mức đầu tư dự kiến 30,756 tỉ đồng.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tính đến ngày 31/8, tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2022 là 1.209,829 tỉ đồng, đạt 35% kế hoạch. Có 16 chủ đầu tư có tỉ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của tỉnh; 83 dự án của 18 sở, ngành và 10 địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch, đặc biệt có nhiều dự án chưa giải ngân.

Đối với kế hoạch vốn năm 2021 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 (không tính kế hoạch vốn phân cấp cấp huyện quản lý) mới chỉ giải ngân đạt 15%.

 Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội thuộc lĩnh vực y tế là nguồn lực quan trọng góp phần đầu tư từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng y tế tuyến cơ sở của tỉnh.

Để khẩn trương thực hiện nhanh, hiệu quả chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam thống nhất giao hợp phần dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 7 Trạm Y tế tuyến xã cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư; giao hợp phần dự án mua sắm trang bị cho các cơ sở y tế cho Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Đồng thời, giao Sở KH&ĐT nghiên cứu, hướng dẫn những đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án về công tác lựa chọn nhà thầu theo công văn số 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 8/8/2022 của Bộ KH&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị thụ hưởng dự án lập kế hoạch làm việc, bố trí, sắp xếp phù hợp các đơn nguyên, khoa phòng để không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị; có kế hoạch đào tạo, điều phối nhân sự, trang thiết bị phù hợp đảm bảo khi tiếp nhận dự án thì sớm đưa vào sử dụng.

Phối hợp với các sở ngành, địa phương khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thanh lý tài sản trên đất và các thủ tục đầu tư. Phấn đấu đến tháng 12/2022 tổ chức đấu thầu và đến tháng 12/2023 cơ bản hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai các dự án.

Đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo đến hết ngày 15/9 đạt trên 60% kế hoạch vốn được giao.

Báo cáo giải trình làm rõ nguyên nhân, dự kiến tiến độ thực hiện, đề xuất phương án điều chuyển nguồn vốn đối với các dự án dự kiến đến ngày 15/9 không đảm bảo tỉ lệ giải ngân theo đúng quy định.

Đăng ký kế hoạch vốn bổ sung đối với các dự án được bố trí kế hoạch năm 2022 có tỉ lệ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục, sớm giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 được cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù quy định tại điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ và quyết định hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hành và áp dụng các thiết kế sẵn có đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù; yêu cầu UBND các huyện thực hiện phân bổ vốn cho các xã làm chủ đầu tư các dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo đúng hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đàu tư.

 Hồng Hà

Các tin khác