Thẩm định nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với 4 dự án

15:45, Thứ Năm, 11-5-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 11/5/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp thẩm định hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên trong hội đồng thẩm định đã xem xét và cho ý kiến với 4 dự án: Dự án đường Khe Van (xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông) đi xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa) thuộc dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2) với diện tích xin chuyển đổi 0,6307 ha rừng gồm rừng trồng phòng hộ và rừng sản xuất. Dự án Đồn Biên phòng Hải An (212) thuộc Dự án xây dựng 4 đồn biên phòng: Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Hướng Phùng (609), Hải An (212), Thanh (617) với diện tích 0,871 ha rừng trồng quy hoạch rừng sản xuất. Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại Mỏ Hải Lệ 1 thuộc xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (giai đoạn 1) với 12,7121 ha rừng trồng sản xuất. Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh có diện tích điều chỉnh giảm 0,8358 ha; diện tích điều chỉnh bổ sung 2,6336 ha.

Tham gia ý kiến, thành viên hội đồng thẩm định đề nghị nhà đầu tư cần hoàn thiện hồ sơ, chú ý chỉnh sửa, thống nhất số liệu hồ sơ thực hiện dự án giữa các báo cáo; cần bổ sung báo cáo đánh giá sơ bộ về tác động môi trường của dự án theo đúng quy định…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu chủ đầu tư cũng cần bổ sung thêm một số nội dung mà các thành viên hội đồng nêu ra. Yêu cầu thành viên hội đồng thẩm định tiếp tục theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trước khi trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để dự án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo, thực hiện trồng rừng thay thế, đảm bảo độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Riêng với Đồn Biên phòng Hải An, cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan đến quốc phòng khi chuyển mục đích sử dụng rừng và phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Kết quả, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thông qua 4 hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án.

Tiến Nhất

Các tin khác