Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ 

20:21, Thứ Hai, 11-9-2023

(Cổng TTĐT) Chiều ngày 11/9/2023, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh; Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ các đơn vị; Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng theo mô hình tổ chức mới; các Quyết định về điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị... 

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Tỉnh đã quyết định sát sáp nhập 3 đơn vị cấp phòng thuộc Công an Tỉnh; 2 đội thuộc phòng; triển khai 2 đội thuộc PV01, PA06; sáp nhập 1 đội thuộc Công an cấp huyện; bố trí đối với 34 đồng chí lãnh đạo phòng, 381 đồng chí chỉ huy cấp đội và cán bộ chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Thanh cho biết, sau khi kiện toàn đã giảm 3 đầu mối cấp phòng, giảm 7 đầu mối cấp đội. Đối với các đội thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện, Công an tỉnh sẽ tiếp tục kiện toàn sau khi được Bộ Công an phê duyệt phân hạng công an cấp huyện.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác sau khi sáp nhập, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Thanh yêu cầu các đơn vị cấp phòng nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đồng chí trong lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, duy trì ổn định công tác.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác