UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với huyện Vĩnh Linh

21:18, Thứ Tư, 8-11-2023

(Cổng TTĐT) Chiều ngày 8/11/2023, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Vĩnh Linh về đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, liên quan.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành cho biết, trong hơn nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, bên cạnh những yếu tố thuận lợi cơ bản, huyện Vĩnh Linh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do các yếu tố khách quan như thiên tai, dịch bệnh.

Tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, huyện Vĩnh Linh đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.

Tổng quan kinh tế - xã hội của huyện đã có bước phát triển tích cực, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ; quan tâm công tác thu hút nguồn vốn lớn đầu tư phát triển toàn xã hội, thu ngân sách trên địa bàn hàng năm vượt kế hoạch. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 8,75% so với năm 2020 (KH 5 năm tăng 15-16%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng/KH 5 năm tăng 1,5-1,6 lần so với năm 2020, đạt khoảng 76,2-81,2 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn trong nửa đầu nhiệm kỳ tăng bình quân mỗi năm 24,8%/KH 5 năm tăng 10-12%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 5.800 tỷ đồng/KH 5 năm 10.000-11.000 tỷ đồng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm chỉ đạo. Công tác an sinh và phúc lợi xã hội được chăm lo, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh. Sự nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của huyện, hoạt động sôi nổi. Chất lượng giáo dục đại trà ổn định, thực chất, chất lượng mũi nhọn đã có bước đột phá với những kết quả nổi bật. Công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu được triển khai kịp thời.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đã được quan tâm thực hiện theo quy định. Công tác xây dựng chính quyền, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính được đẩy mạnh, bộ máy các cơ quan Nhà nước phát huy hiệu lực, hiệu quả…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh xác định tiếp tục triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 lĩnh vực đột phá đã được đề ra. Thực hiện hiệu quả các đề án, kết luận đã được Ban chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện thông qua. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh của huyện; đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, phát triển các vùng sản xuất tập trung, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh nửa nhiệm kỳ qua và nêu kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem xét bố trí kinh phí cho huyện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; sớm thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050; UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan hỗ trợ, hướng dẫn huyện để hoàn thiện các thủ tục xây dựng bến xe mới trên địa bàn huyện; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện… đề xuất hỗ trợ huyện kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh.

Giám đốc sở Giao thông vận tải phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các sở, ban ngành và đặc biệt là ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của huyện Vĩnh Linh trong hơn nửa nhiệm kỳ qua. Đó là, toàn huyện đã tập trung thực hiện được 3/9 chỉ tiêu chủ yếu (14/21 chỉ tiêu thành phần) về kinh tế và 4/10 chỉ tiêu chủ yếu (11/18 chỉ tiêu thành phần) về văn hóa - xã hội - môi trường.

Giám đốc sở Giáo dục và Đào taọ Lê Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc

Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực đột phá đề ra trong nhiệm kỳ, phát huy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển của người dân Vĩnh Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị huyện cần tiếp tục rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá để tiến hành đánh giá tổng thể các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu đạt kết quả thấp sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, kịp thời. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh của huyện; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững; phát triển các vùng sản xuất tập trung, thích ứng với biến đổi khí hậu. Quan tâm thu hút các nhà đầu tư thuộc lĩnh vực giày da, may mặc, chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hòe phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết chuyên đề về Xây dựng huyện Vĩnh Linh trở thành huyện nông thôn mới năm 2025, Đề án phát triển kinh tế - xã hội để đạt chuẩn nông thôn mới các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021-2025. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo hướng bền vững; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tăng cường giữ vững mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội…

Về các kiến nghị, đề xuất của huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí bổ sung kinh phí cho huyện Vĩnh Linh xây dựng huyện nông thôn mới. Giao các sở, ban ngành liên quan hỗ trợ, hướng dẫn huyện hoàn thiện các thủ tục để triển khai các nội dung tiếp theo, đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.