UBND tỉnh làm việc với liên danh nhà đầu tư về tiến độ dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1

1:39, Thứ Sáu, 12-1-2024

(Web Quảng Trị) Chiều ngày 11/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã chủ trì buổi làm việc với Liên danh nhà đầu tư (T&T; HEC; KOGAS; KOSPO) về tiến độ dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 là dự án liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, được quy hoạch với công suất là 1.500 MW.

Để phù hợp với quy mô công suất đã phê duyệt tại Quy hoạch điện VIII, Liên danh nhà đầu tư đã đề xuất điều chỉnh phương án bố trí tổng mặt bằng dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 với tổng diện tích mặt đất và mặt nước là khoảng 184,93 ha. Trong đó, quy mô mặt nước sử dụng của dự án là 130 ha, quy mô sử dụng đất của dự án là khoảng 54,93 ha nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, tiết kiệm diện tích chiếm đất của dự án, tối thiểu hóa các hạng mục dùng chung, giảm chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng, giảm thiểu chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, thuận lợi khi đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA), phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Tuy nhiên, qua rà soát các quy hoạch liên quan, phương án điều chỉnh tổng mặt bằng dự án chưa phù hợp với Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, giai đoạn 1.

Tại buổi làm việc, đại diện liên danh nhà đầu tư cho biết, hiện nay đơn vị đang thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500; lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường... Căn cứ tiến độ dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 đã phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII, liên danh nhà đầu tư đã xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết thực hiện dự án. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh, cập nhật bổ sung các quy hoạch xây dựng của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; thống nhất tọa độ, ranh giới dự án; có văn bản kiến nghị Bộ Công thương có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, rà soát để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, chia sẻ rủi ro trong hợp đồng mua bán điện (PPA); chuyển tiếp giá LNG; hợp đồng mua nhiên liệu; việc đầu tư đường dây truyền tải 500 kV để kết nối dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 với hệ thống điện quốc gia...

Đại diện Liên danh nhà đầu tư (T&T; HEC; KOGAS; KOSPO) báo cáo tiến độ dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thống nhất giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và cập nhật vào quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị trong quý I/2024. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát về quy mô mặt nước, phạm vi ranh giới dự án trình UBND tỉnh để báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao các sở, ban ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ liên danh nhà đầu tư hoàn thành phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong quý I/2024; hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc liên danh nhà đầu tư thành lập tổ chức thực hiện dự án.

Giao UBND huyện Hải Lăng chủ trì, phối hợp với liên danh nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành ngay trong quý I/2024. Đề nghị liên danh nhà đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương liên quan thực hiện hoàn thành các công việc nêu trên đảm bảo kế hoạch tiến độ. Thành lập văn phòng đại diện tại Quảng Trị để cập nhật và xử lý công việc kịp thời. Báo cáo định kỳ với Sở Công thương để báo cáo Bộ Công thương về tình hình thực hiện dự án và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác