Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải họp Phiên thứ 9

16:48, Thứ Sáu, 16-2-2024

(Cổng TTĐT) Sáng ngày 16/02/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp Phiên thứ 9 của Ban Chỉ đạo.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. 

Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với điểm cầu 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Báo cáo tại Phiên họp cho biết, trong năm 2023 và tháng 1 năm 2024, các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp tích cực, nỗ lực triển khai và đạt được nhiều kết quả trong triển khai các công trình, dự án.

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thời gian dài tại một số dự án đã được tập trung xử lý. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đã được đẩy nhanh, nhiều dự án đã được khởi công như Cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025. Nhiều dự án cũng đã hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư để tiếp tục triển khai lựa chọn nhà thầu, khởi công trong năm 2024. Nhiều công trình dự án cao tốc đã vượt qua các khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng… để hoàn thành đúng tiến độ.

Với các dự án mới triển khai, các tỉnh đã tập trung lực lượng để tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cơ bản đáp ứng tiến độ thi công; các chủ đầu tư, nhà thầu nỗ lực tổ chức thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đa số đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra; kết quả giải ngân của các dự án đều đạt ở mức cao hoặc vượt yêu cầu…

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp, công tác phối hợp nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện, cũng như rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật để hoàn thiện, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, không chỉ cho các dự án trong danh mục các công trình trọng điểm, mà cho cả các dư án hạ tầng giao thông sẽ triển khai trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải là việc khó, cả về quy mô, đối tượng, phạm vi, với tổng mức đầu tư rất lớn 422.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Về các nhiệm vụ tổng thể thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan và địa phương phải triển khai chủ trương, đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước về 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá hạ tầng, thành sản phẩm cụ thể, đạt mục tiêu đề ra, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo, các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các dự án căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành các công việc được giao, các cam kết, thỏa thuận đã có, với yêu cầu bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật các dự án, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, xanh, sạch, đẹp. Về các kiến nghị tại phiên họp, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, phân loại để các cơ quan xử lý theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị

Ngay sau Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương và thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh tập trung các nguồn lực khẩn trương hoàn thành các khu tái định cư đúng tiến độ, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật để sớm đưa người dân bị ảnh hưởng đến nơi ở mới.  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định, việc hoàn thiện các khu tái định cư là cơ sở để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sớm nhất, vì vậy, cấp ủy các cấp, các tổ chức chính trị xã hội cùng tích cực vận động tuyên truyền, giải thích để người dân đồng thuận cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, huyện nào để chậm tiến độ sẽ bị phê bình và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời đề nghị Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh tận dụng thời tiết khô ráo, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thi công các đoạn đã được bàn giao mặt bằng; sớm thống nhất các hướng tuyến để các ngành, địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Đối với thành viên Ban chỉ đạo, tuỳ theo nhiệm vụ đã được phân công, chủ động đề xuất xử lý các vướng mắc để được chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác