Vĩnh Linh: Sẽ có 6 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh cấp tỉnh lần thứ 5

16:44, Thứ Sáu, 13-3-2020

Tiếp tục tham gia vào cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 năm 2020, huyện Vĩnh Linh đã thống nhất lựa chọn 6 sản phẩm tiêu biểu để đăng kí tham gia.

Cụ thế đó là các sản phẩm: Tinh bột nghệ của Công ty TNHH MTV Hùng Dung; Dầu lạc nguyên chất của Công ty TNHH MTV Hùng Thịnh Thành; Miến ngũ sắc của hộ kinh doanh Loan Hảo, Dầu lạc nguyên chất Làng An của hộ kinh doanh Lê Thanh Biên; Dầu mè nguyên chất của HTX Thành Công và Bột sắn dây Vĩnh Linh của HTX NN Huỳnh Công Đông.

Đây đều là những sản phẩm đã tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Vĩnh Linh năm 2019 và được UBND huyện công nhận là các sản phẩm tiêu biểu cấp huyện. Để  các sản phẩm đảm bảo các tiêu chí của cuộc bình chọn, UBND huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp và Khuyến công huyện hướng dẫn các chủ thể sản xuất lập hồ sơ và hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tham gia bình chọn theo yêu cầu.

Trước đó, trong cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 3 và thứ 4 diễn ra vào các năm 2016, 2018, Vĩnh Linh cũng đã có 7 sản phẩm được chứng nhận tiêu biểu cấp tỉnh. Việc tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp sẽ là cơ hội để các sản phẩm khẳng định thương hiệu; tiếp cận, mở rộng thị trường và tạo ra động lực để các chủ thể tiếp tục mở rộng sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm nông nghiệp nói chung tại địa phương.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác