Vĩnh Linh: Bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện

16:36, Thứ Ba, 1-12-2020

Ngày 27/11/2020, HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự kỳ họp có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Trong đó tập trung vào việc kiện toàn lại các chức danh chủ chốt do HĐND huyện bầu sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và dân chủ, HĐND huyện Vĩnh Linh đã tổ chức bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Thiên Tùng - Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá. Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài ra kỳ họp lần này cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với đồng chí Phan Ngọc Tư nghĩ công tác chờ đủ tuổi nghĩ hưu; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đối với đồng chí Nguyễn Đức Lập do chuyển công tác; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Thị Khởi nghĩ công tác chờ đủ tuổi nghĩ hưu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thị Hương và Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thiên Tùng đã cảm ơn HĐND huyện Vĩnh Linh đã quan tâm, tin tưởng, bầu giữ chức vụ quan trọng. Đồng thời hứa quyết tâm ở cương vị công tác mới sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, nâng cao cả về đạo đức, bản lĩnh chính trị cũng như năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt với yêu cầu công việc trong thời gian tới, cùng với tập thể đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác