Phân bổ hơn 238 tấn gạo cứu đói đợt 2 cho Nhân dân vùng lũ Cam Lộ

7:49, Thứ Bảy, 21-11-2020

(Web Quảng Trị) - Thực hiện Quyết định số 3235/ QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về phân bổ gạo cứu đói đợt 2 cho Nhân dân vùng bị thiên tai, UBND huyện Cam Lộ vừa tổ chức bàn giao hơn 238 tấn gạo cứu trợ cho các xã theo quy định.

Theo đó, trên cơ sở số gạo được UBND tỉnh phân bổ, huyện Cam Lộ đã bàn giao cho 6 xã, thị trấn gồm: Thanh An, Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Thành và thị trấn Cam Lộ. Có 5.960 hộ với 23.874 nhân khẩu được cứu trợ với định mức hỗ trợ là 15 kg/khẩu cho cả 2 đợt. Nguyên tắc cứu trợ phải công khai, dân chủ, minh bạch và đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng mức quy định, không để hiện tượng tiêu cực, lợi dụng gây thất thoát. Trong quá trình cấp phát, UBND huyện Cam Lộ cũng thành lập đoàn kiểm tra, giám sát để việc hỗ trợ gạo diễn ra công bằng, khách quan, đúng quy định.

Tiến Nhất

Các tin khác