Vĩnh Linh: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

10:40, Chủ Nhật, 13-12-2020

Ngày 10/12/2020, BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 để thông qua kết luận về tình hình KT-XH, QP-AN năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, huyện Vĩnh Linh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như các đợt thiên tai kéo dài. Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện đã nổ lực vượt qua để giành được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ) ước tăng lên 5,44% so với năm 2019; thu nhập bình quân đầu người/năm ước đạt 50,8 triệu đồng, tăng 0,5 triệu đồng so với năm 2019; tạo việc làm mới cho gần 1.500 lao động.

Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 2 xã so với năm 2019. Các công tác khác như cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng chống tai tệ nạn xã hội... có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy nền KT-XH phát triển một cách toàn diện.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, huyện Vĩnh Linh quyết tâm triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ngày từ những tháng đầu, quý đầu. Trước mắt phải tập trung huy động mọi nguồn lực để khôi phục sản xuất cho nhân dân sau thiên tai. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm. Hoàn thành Đề án phát triển lĩnh vực công nghiệp, Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH của địa phương.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác