Vĩnh Linh: Thị trấn Hồ Xá có Chủ tịch UBND mới

9:46, Thứ Sáu, 25-12-2020

Ngày 24/12/2020, tại kỳ họp thứ 13, HĐND thị trấn Hồ Xá khóa VII đã bầu ông Thái Nam Sơn - HUV, Phó Bí thư Đảng ủy làm Chủ tịch UBND thị trấn với tỷ lệ đạt 100%.

Ông Thái Nam Sơn, sinh năm 1978, quê quán xã Trung Nam, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; từng làm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Bí thư Đảng ủy xã Hiền Thành. Trước khi được Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh điều động, luân chuyển về làm Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Hồ Xá, ông Thái Nam Sơn là Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá cảm ơn Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND thị đã quan tâm, tin tưởng, bầu giữ chức vụ quan trọng. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo UBND thị trấn thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, sớm đưa thị trấn Hồ Xá trở thành đô thị loại IV.

Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thị trấn đối với ông Nguyễn Thiên Tùng vì đã được HĐND huyện bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác