Hơn 42 tỉ đồng đầu tư kiên cố hóa kênh mương tại Cam Lộ

17:15, Thứ Năm, 25-3-2021

(Web Quảng Trị) Thực hiện Nghị quyết số 27/2016/ NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2025, những năm qua, huyện Cam Lộ đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo công tác tưới và chống hạn cho cây trồng trên địa bàn.

Trong số hơn 200,5 km kênh mương do huyện Cam Lộ quản lý, đến năm 2015 đã kiên cố hóa được 115,2 km (chiếm 57%), còn 85 km cần kiên cố hóa trong giai đoạn 2016-2025. Từ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương, các dự án và đóng góp của Nhân dân, trong giai đoạn 2016-2020 huyện Cam Lộ đã kiên cố hóa được 41,85 km, đạt hơn 80% kế hoạch. Tổng nguồn vốn thực hiện ước trên 42,3 tỉ đồng, trong đó vốn trung ương và các dự án 42 tỉ đồng.

Nhờ làm tốt công tác kiên cố hóa kênh mương nên việc vận hành, điều tiết nước thuận lợi hơn, giảm tổn thất nước, góp phần quan trọng nâng cao năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi, ổn định diện tích canh tác, cải thiện đời sống Nhân dân.

Tiến Nhất

Các tin khác