Đánh giá 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

9:10, Thứ Sáu, 8-11-2019

(Web Quảng Trị) Ngày 16/10/2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và gần 80 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Chính sách BHTN là một trong các chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động.

Qua 10 năm triển khai chính sách BHXH, được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Cục Việc làm, Sở LĐ, TB&XH và các ngành liên quan, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị đã triển khai tổ chức thực hiện chính sách BHTN đúng theo quy định của pháp luật và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong giai đoạn từ 2010-9/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ để nghị hưởng BHTN cho 16.765 người; giải quyết hồ sơ và tham mưu Sở LĐ, TB&XH ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 17.768 người. Tính đến tháng 9/2019 đã chi hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền 181 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị cũng đã áp dụng nhiều giải pháp, hình thức phong phú và luôn cải tiến quy trình tư vấn để hỗ trợ người lao động, đã có 23.666 người lao động thất nghiệp được tư vấn về việc làm, học nghề và các chính sách về pháp luật, lao động, BHTN. Trong đó có hơn 1.000 lao động tìm được việc làm. Việc hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động cũng được quan tâm triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để việc thực hiện chính sách BHTN có hiệu quả hơn, nhiều ý kiến cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn những quy định mới của chính sách BHTN; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảm bảo thực hiện tốt các nghiệp vụ về tiếp nhận, xử lí, tham mưu các chế độ BHTN. Tăng cường kiểm tra, giám sát về việc giải quyết chế độ BHTN đúng quy định, quy trình, tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho lao động thất nghiệp…

Nhân dịp này, Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tặng giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện chính sách BHTN thời gian qua.

 

 

Các tin khác