Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023

9:12, Chủ Nhật, 28-5-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 26/5/2023, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp để định hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2023 và giai đoạn 2023-2025; xét chọn danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2023.

Thời gian qua, thực hiện quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN, Sở KH&CN tiếp tục quản lý có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt năm 2021 và các nhiệm vụ chuyển tiếp từ các năm trước sang thực hiện năm 2022. Các nhiệm vụ đang được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Một số nhiệm vụ do yếu tố khách quan nên đã được gia hạn thời gian thực hiện theo đúng quy định. Sở KH&CN đã tổ chức các hội đồng kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc, có phương án xử lý kịp thời; tổ chức các hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ đến kỳ nghiệm thu và quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Năm 2022, Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (16 nhiệm vụ, trong đó có 1 nhiệm vụ phê duyệt phần đối ứng của địa phương đối với nhiệm vụ KH&CN cấp viện). Đến thời điểm hiện tại, có 13/16 nhiệm vụ đã được phê duyệt thực hiện. Tổng kinh phí đã phê duyệt sử dụng cho 12 nhiệm vụ cấp tỉnh và 1 nhiệm vụ đối ứng nhiệm vụ cấp viện gần 5,9 tỉ đồng.

Về định hướng nghiên cứu KH&CN trong năm 2023, Hội đồng KH&CN tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học nông nghiệp; khoa học tự nhiên; khoa học xã hội và nhân văn và khoa học y, dược.

Trong đó chú trọng nghiên cứu, thực hiện 12 nhiệm vụ đã được sơ tuyển và đề xuất đăng ký thực hiện năm 2023, bao gồm: 7 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; 2 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; 3 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, phân tích về sự cấp thiết, tính khả thi, mục tiêu của các đề tài, dự án. Đồng thời trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến các đề tài được đề xuất trong danh mục; đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao; đảm bảo các đề tài sau khi thực hiện trong thực tế sẽ có tính ứng dụng cao nhất.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu đối với các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023.

Hồng Hà

Các tin khác