Hoàn thành chi trả đợt 1 cho hơn 139.000 đối tượng được hỗ trợ do COVID-19

8:10, Thứ Hai, 15-6-2020

Nhằm đánh giá hiệu quả giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên cấp huyện, xã về giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19 (theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ), vừa qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành.

Theo đó, hai đoàn tiến hành kiểm tra các Ủy ban MTTQ của các huyện, thị xã, thành phố và một số phường, xã, thị trấn trong tỉnh về việc thực hiện kế hoạch giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; phân công nhiệm vụ giữa mặt trận và các tổ chức thành viên để bảo đảm tính khách quan, công tâm, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, không công khai minh bạch và các biểu hiện lợi dụng, trục lợi chính sách ở cơ sở khi thực hiện chi trả hỗ trợ kinh phí cho người dân.

Trước đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phối hợp các tổ chức thành viên tiến hành công tác giám sát để bảo đảm việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời.

Đến nay, 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành chi trả đợt 1 cho hơn 139.000 đối tượng gồm người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí hơn 137,7 tỉ đồng. Việc chi trả đợt 2 cho các nhóm đối tượng lao động việc làm đang được các cấp hoàn thiện hồ sơ.

Nguồn: http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn/

Các tin khác