Hội Nông dân Vĩnh Linh: Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018- 2023

14:56, Thứ Bảy, 10-4-2021

Ngày 1/4/2021, Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2018- 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Bến- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Vũ Văn Phong- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMT huyện Vĩnh Linh.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2018- 2023. Hội tích cực hỗ trợ về mọi mặt, khuyến khích nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, hình thành các mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu; phối hợp tiếp nhận, tín chấp gần 250 tỉ đồng cho hội viên vay vốn; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 23.300 lượt cán bộ, hội viên nông dân.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lan tỏa sâu rộng. Hiện toàn huyện Vĩnh Linh có khoảng 4.400 hộ đạt tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đời sống ổn định, nông dân có thêm điều kiện đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Từ đó góp phần quan trọng hoàn thành thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn huyện lên 13/15 xã và 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại hội nghị, Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh đề ra phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2018- 2023. Hội tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu đề ra đầu nhiệm kỳ. Xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân trong sạch, vững mạnh. Đổi mới tư duy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hoá; lao động nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp sức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội đặt ra một số chỉ tiêu nửa cuối nhiệm kỳ như: hàng năm tăng số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp từ 300- 350 hộ; giảm 60- 70 hộ nghèo. 95% trở lên hộ gia đình hội viên nông dân đạt gia đình văn hoá. Đến cuối nhiệm kỳ có 40% số hội viên được đào tạo nghề…

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác