Trong 10 tháng đầu năm 2019, Quảng Trị đã cấp chủ trương đầu tư 66 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 39.000 tỷ đồng

14:41, Thứ Sáu, 8-11-2019

(Web Quảng Trị) Với quyết tâm “tăng tốc để về đích”, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI và thiết thực kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh, ngay từ đầu năm, lãnh đạo tỉnh và cả hệ thống chính trị đã quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về vận động, thu hút đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, động viên, khích lệ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đầu tư, khởi công và đưa vào hoạt động rất nhiều dự án đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực.

 
 

Đến nay, trong 30 dự án khởi công kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh (với tổng vốn đầu tư là 111.320 tỷ đồng), đã có 15 dự án được triển khai với tổng vốn đầu tư 12.126 tỷ đồng; tổng giá trị giải ngân đạt 1.877 tỷ đồng, dự kiến đến hết năm 2019, giải ngân đạt 2.580 tỷ đồng.

Trong 10 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư 66 dự án với tổng vốn đầu tư 39.054 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2019 cấp chủ trương cho khoảng 80 dự án, với tổng số vốn 41.500 tỷ đồng, trong đó có một số dự án lớn như: Cảng biển Mỹ Thủy, Điện gió Liên Lập (48MW), Điện gió Tân Linh (48MW); Điện gió Hướng Tân (48MW), Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1; Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2; Nhà máy điện gió GELEX 1,2,3; Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo; Thủy điện Bản Mới, Nhà máy điện gió Phong Liệu, Nhà máy điện gió Phong Nguyên, Nhà máy điện gió Phong Huy…

 

Các tin khác