Tin lũ trên các sông tỉnh Quảng Trị (bản tin lúc 12h00)

14:51, Thứ Sáu, 16-10-2020

Tình hình thủy văn đã qua

Hiện nay, lũ trên sông Bến Hải và sông Hiếu đang lên nhanh.

Mực nước lúc 11 giờ ngày 16/10/2020 ở một số nơi như sau:

- Trên sông Bến Hải tại Gia Vòng 7.54 m, dưới BĐ2: 0.46 m; tại Hiền Lương 1.13 m, trên BĐ1: 0.13 m.

- Trên sông Hiếu tại Đầu Mầu 22.45m, trên BĐ2: 0.45m; Đông Hà 1.64 m, dưới BĐ1: 0.36 m.

- Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 1.67 m, dưới BĐ1: 1.33 m.

- Trên sông Ô Lâu tại Hải Tân 2.08 m, trên BĐ1: 0.28 m.

Dự báo

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên và dao động ở mức cao.

Mực nước ở một số nơi như sau:

- Trên sông Bến Hải tại Hiền Lương 1.60 m, dưới BĐ2: 0.40 m.

- Trên sông Hiếu tại Đông Hà 3.70 m, dưới BĐ3: 0.30 m.

- Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn khả năng lên xấp xỉ BĐ1.

- Trên sông Ô Lâu tại Hải Tân 2.30 m, trên BĐ1: 0.50 m.

Cảnh báo

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Hướng Hóa, Đakrông và phía tây các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh Hải Lăng.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng trở lại tại vùng thấp trũng, đồng bằng các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng.

- Ngập úng đô thị tại thành phố Đông Hà và Thị xã Quảng Trị.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

(Tin từ Đài KTTV Quảng Trị)

Các tin khác