Triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

7:54, Thứ Tư, 24-1-2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến để các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền các địa phương, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh nắm chắc về mục đích, ý nghĩa, các nội dung, giải pháp quan trọng trong Chương trình, từ đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng Quảng Trị trên không gian mạng, góp phần tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện.

Theo đó, kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Tuổi trẻ tham gia quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch, tiềm năng phát triển tỉnh Quảng Trị” trên không gian mạng; Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng; Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng; Tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; Đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, chuyên gia, trí thức trẻ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch, đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá, giám sát việc triển khai các mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch này.

Xem chi tiết

Các tin khác