• pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 15
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến vừa ký ban hành Công văn số 2614/UBND-TCTM gửi các Sở: Y tế; Công Thương; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Hải đội 202; Cục Hải quan tỉnh; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố...

Quản lý tàu ra, vào cảng cá, nâng cao hiệu quả khai thác cảng, thực hiện tốt công tác giám sát sản lượng lên bến

Ngày 12/6/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2658/UBND-KT gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ về việc quản...

Tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/6/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2645/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai tại các di tích lịch sử, văn hóa và các công trình, địa điểm tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký ban hành Công văn số 2652/UBND-KGVX ngày 11/6/2024 gửi các Sở: Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc kiểm tra, đảm bảo an toàn phòng, chống thiên tai tại các di tích lịch sử, văn hóa...

Công bố 34 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 3/6/2024 công bố danh mục 34 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị. Cụ thể:

Quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, năm 2024

Ngày 3/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, năm 2024.

Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2024

Ngày 3/6/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2024.

Tăng cường tổ chức thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Ngày 3/6/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ký ban hành Công văn số 2567/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường tổ chức thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban...

Chỉ thị tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 29/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kế hoạch ứng phó với nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ Hè - Thu năm 2024

Ngày 27/5/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND ứng phó với nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ Hè - Thu năm 2024.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »