• pageHolder.getStart() - 75
  • pageHolder.getNumberObjects() - 90
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 371/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức trong tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải.

Tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán năm 2024

Ngày 15/1/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 286/UBND-KGVX gửi các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán năm 2024.

Tăng cường chỉ đạo nhân rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 260/UBND-KT ngày 12/1/2024 gửi các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học Công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo nhân rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 10/1/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 138/UBND-KGVX gửi các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Tăng cường thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

Ngày 8/1/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 123/UBND-KGVX gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bưu điện tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Công bố danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VH, TT&DL tỉnh Quảng Trị

Ngày 2/1/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị. Cụ thể:

Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị năm 2024

Ngày 2/1/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị năm 2024.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »