• pageHolder.getStart() - 135
  • pageHolder.getNumberObjects() - 150
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4091/UBND-KGVX ngày 14/8/2023 yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh...

Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023

Ngày 11/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4050/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các BQL dự án đầu tư xây dựng; các chủ đầu tư; Công ty Điện lực Quảng Trị; các chủ quản lý, vận hành công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình, pa nô, biển quảng cáo...

Ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng vừa ký ban hành Công văn số 3966/UBND-KT ngày 7/8/2023 gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam.

Tăng cường phòng, chống bệnh Tay chân miệng

Ngày 7/8/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã ký ban hành Công văn số 3968/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường phòng, chống bệnh Tay chân miệng.

Chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm tính mạng và tài sản của Nhân dân trước, trong mùa mưa lũ

Ngày 2/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3882/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm tính mạng và tài sản của Nhân dân trước, trong mùa mưa lũ.

Thêm 09 trường học được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

Ngày 27/7/2023, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 1629/QĐ-UBND; 1630/QĐ-UBND; 1631/QĐ-UBND;1632/QĐ-UBND;1633/QĐ-UBND; 1634/QĐ-UBND; 1635/QĐ-UBND về công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2 đối với các trường học trên địa bàn tỉnh.

Công bố mở vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước trên sông Thạch Hãn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký ban hành Quyết định số 1627/QĐ-UBND về công bố mở vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước trên sông Thạch Hãn.

Thực hiện một số chính sách hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025

Ngày 31/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3843/UBND-KT gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Video clip du lịch Quảng Trị với chủ đề "Tôi yêu Quảng Trị" năm 2023

Ngày 25/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND tổ chức Cuộc thi Video clip du lịch Quảng Trị với chủ đề "Tôi yêu Quảng Trị" năm 2023.

Đẩy mạnh công tác Khuyến nông trong tình hình mới

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 3304/UBND-KT gửi các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh công tác Khuyến nông trong tình hình mới.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »