• pageHolder.getStart() - 120
  • pageHolder.getNumberObjects() - 135
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Công văn về một số công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ"

Ngày 2/10/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5030/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về một số công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ".

Phấn đấu đến cuối năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo có thành viên hưởng chính sách người có công với cách mạng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký ban hành Công văn số 4955/UBND-KGVX ngày 28/9/2023 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chỉ đạo xóa hộ nghèo có thành viên hưởng chính sách người có công với cách mạng.

Tăng cường chỉ đạo, quản lý và phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển

Ngày 27/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4934/UBND-KT gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, đảo Cồn Cỏ và UBND thành phố Đông Hà về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý và...

Tăng cường phòng, chống bệnh đau mắt đỏ

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4883/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường phòng, chống bệnh đau mắt đỏ.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 9, đoạn từ thành phố Đông Hà đến Cửa khẩu Lao Bảo

Ngày 26/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4920/UBND-KT gửi Công an tỉnh; các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND huyện Hướng Hóa về việc Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 9, đoạn từ thành phố Đông Hà đến Cửa khẩu Lao Bảo.

Tăng cường, củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/9/2023 về tăng cường, củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Sa Lung

Ngày 12/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành Công văn số 4610/UBND-KT gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; UBND huyện Vĩnh Linh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Sa Lung.

Phê duyệt Chương trình học bổng SEEDS năm học 2023-2024 cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 7/9/2023 về việc phê duyệt Chương trình học bổng SEEDS năm học 2023-2024 cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị do tổ chức Pacific Links Foundation tài trợ.

Triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 6/9/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã ký ban hành Công văn số 4518/UBND-TM về việc triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »