Tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân

16:59, Thứ Tư, 21-2-2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký ban hành Công văn số 826/UBND-NC ngày 20/2/2024 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ngày 17/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 (Nghị định số 13/2023/NĐ-CP), Nghị định đã xác lập quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu; quy định về quy trình, cách thức áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; xác định cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân; lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân; cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân; thủ tục hành chính về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là những quy định quan trọng, thiết thực để hạn chế tình trạng chuyển giao trái phép, mua bán dữ liệu cá nhân tràn lan như hiện nay.

Để nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra tình trạng lộ, mất, chuyển giao trái phép, mua bán dữ liệu cá nhân, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

Nghiên cứu, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng các hình thức khác nhau, trong đó chú trọng tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về quyền và nghĩa vụ, xác định trách nhiệm cần triển khai thực hiện, bảo đảm về tiến độ thời gian theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị có chức năng thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân tiến hành rà soát tổng thể, phân loại dữ liệu cá nhân đã thu thập, đang xử lý, từ đó xác định trách nhiệm bảo vệ tương ứng với từng loại dữ liệu cá nhân theo quy định của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình tự kiểm tra, rà soát lưu trữ trong các ứng dụng OTT (Zalo, messenger, telegram, viber…) trên các thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, máy tính bảng…), chủ động thu hồi, xóa bỏ các nội dung chứa dữ liệu cá nhân đã thu thập, truyền đưa. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình làm việc, hỗ trợ, giải quyết thủ tục tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân của công dân (cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên, phụ huynh, bệnh nhân, người mua bảo hiểm…) bằng việc chụp ảnh giấy tờ tùy thân, dữ liệu cá nhân qua hội thoại, hội nhóm trên các ứng dụng OTT.

Phân công, chỉ định bộ phận chức năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, chỉ định nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân nếu cơ quan xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm và trao đổi, báo cáo bằng văn bản (01 bản) về Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, địa chỉ số 207 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) và UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để xử lý, giải quyết.

Lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài và gửi 01 bản đến Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân và 01 bản đến UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày xử lý dữ liệu cá nhân hoặc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.

Kịp thời thông báo và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân như việc mua bán, chuyển giao dữ liệu cá nhân trái phép…(nếu có) về cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân và UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) chậm nhất sau 72 giờ sau khi xảy ra hoặc sau khi phát hiện hành vi vi phạm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định số 13/NĐ-CP.

Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tiểu Ban chỉ đạo An toàn, An ninh mạng tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Công văn này; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tăng cường triển khai các biện pháp để kịp thời phát hiện các hoạt động chuyển giao trái phép, mua bán dữ liệu cá nhân để xử lý theo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời liên hệ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (số điện thoại 0972.206.726, email: luat.anm@cybersecurity.vn) hoặc Công an tỉnh (Thượng úy Nguyễn Nhật Hưng, số điện thoại: 0905.407.869, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh làm đầu mối) để được hướng dẫn, giải đáp; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) kết quả thực hiện theo quy định.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.