Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024

14:9, Thứ Ba, 6-2-2024

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 05/02/2024 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024.

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, góp phần “giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương" theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm, bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên 90% tổng số án khởi tố. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu tỷ lệ chuyển hoá thành công đạt từ 60% trở lên; 85% các địa bàn đã chuyển hoá thành công không tái phức tạp trở lại...

Theo kế hoạch, sẽ triển khai một số nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, tuân thủ nguyên tắc "Thượng tôn pháp luật”, bảo đảm quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, trong đó tập trung mọi nguồn lực quyết tâm phấn đấu chuyển hóa thành công 02 địa bàn đưa vào danh sách chuyển hóa năm 2024 (Phường 1, thị xã Quảng Trị và thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).

Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực. Xây dựng đội ngũ, cán bộ, công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân, đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Củng cố, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức trong công tác phòng, chống tội phạm. Tăng cường thắt chặt mối quan hệ phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm với các tỉnh Savannakhet, Salavan, Champasak/nước CHDCND Lào; thường xuyên tổ chức giao ban, gặp gỡ, thiết lập đường dây nóng để kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Xem chi tiết

Các tin khác