Thu hồi 78.000 m2 đất đã cho Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 7 thuê tại huyện Hướng Hóa

16:50, Thứ Sáu, 14-4-2023

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 về việc thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 7 thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 7.

Ảnh minh họa (www.quangtri.gov.vn)

Theo đó, thu hồi 78.000 m2 đất (đất để phục vụ xây dựng công trình, thời hạn thuê đất đến ngày 31/10/2021) trong tổng diện tích 143.572 m2 đất đã được UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 7 thuê theo Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị do thời hạn thuê đất của Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 7 đã hết hạn, nay Công ty xin giao trả lại đất cho nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới thu hồi đất được xác định theo tờ bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Bình Nguyên lập ngày 11/11/2022, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 20/3/2023.

Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND xã Hướng Linh quản lý quỹ đất đã thu hồi của Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 7 tại Điều 1 của Quyết định này để đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất… (chi tiết văn bản).

Các tin khác