Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

17:3, Thứ Hai, 2-8-2021

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
THƯỜNG TRỰC BTV TỈNH ĐOÀN
Trần Thị Thu  Bí thư 0233 3858681  0949057246  doantncshcm@quangtri.gov.vn
Mai Văn Nam Phó Bí thư   0945146777  
BAN XÂY DỰNG ĐOÀN
Phạm Xuân Khánh Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra,   0946047669 Xuankhanh.pham585@gmail.com
Nguyễn Thị Luyến     0949033126  
VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN
Nguyễn Thị Thanh Hiền Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn   0918879555  
Nguyễn Đăng Chuyền Phó Văn phòng   0913485972  
Lê Thị Khánh Chi Phó Văn phòng   0941520017 lethikhanhchi@quangtri.gov.vn
BAN THANH THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC
Nguyễn Thị Vĩnh An Trưởng Ban   0914796234 Baochitinhdoan@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hà Phó trưởng ban   0763777567  
BAN PHONG TRÀO THANH NIÊN
Trần Thị Như Quỳnh  Trưởng ban 0233 851149 0917177357  
Nguyễn Thị Mỹ Lệ Phó trưởng ban   0949533126  
NHÀ THIẾU NHI TỈNH
Nguyễn Thế Hùng Giám đốc   0948341369  
Hồ Xuân Vũ Phó Giám đốc   0919345168  
TRUNG TÂM HOẠT ĐÔNG TTN QUẢNG TRỊ
Nguyễn Văn Trường Giám đốc   0982092500  
Lê Thế Hải Phó Giám đốc   0914 149055  
Nguyễn Thị Lương Giang Phó Giám đốc   0905011173  
TỔNG ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG
Trương Quốc Thắng Tổng đội trưởng   0905075679  
Nguyễn Viết Hùng Phó Tổng đội   0938527051  

Các tin khác