Hội Cựu CBVN tỉnh

14:42, Thứ Năm, 3-11-2022

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
Lãnh đạo hội Cựu chiến binh tỉnh
1 Hồ Thanh Tự Chủ tịch   0964.493.888  
2 Hoàng Hữu Hồng Phó Chủ tịch   0982.259.919  
3 Lê Phước Miễn Phó Chủ tịch   0988.790.343  
4 Lê Phước Thọ TB Văn phòng - Phong trào   0916.151.630  
5 Khắc Ngọc Cách Ban tổ chức - Chính sách   0906.568.767  
6 Trần Thanh Bình Phó ban Kiểm tra   0983.959.135  
7 Lê Xuân Trí Phó ban VP-PT   0978.392.777  
8 Bùi Văn Ký CV ban VP-PT   0982.210.161  
9 Hoàng Văn Sánh CV ban VP-PT   0983.989.504  
10 Nguyễn Thị Thu Kế toán   0943.485.834  
11 Nguyễn Thị Hậu CV ban VP-PT   0947.861.971  
12 Nguyễn Chí Kiên CV ban VP-PT   0945.580.444  
13 Nguyễn Văn Lợi Lái xe   0946.877.199  

Các tin khác