Hội liên hiệp Phụ nữ

11:12, Thứ Hai, 1-4-2024

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
  Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
1 Trần Thị Thanh Hà Chủ tịch 02333850896 0914222414 thanhhapnqt@gmail.com
2 Nguyễn Thị Quế Phượng Phó Chủ tịch TT 02333859033 0905853919 locchi9809@gmail.com
3 Trần Thị Thúy Nga Phó Chủ tịch 02333585757 0914212250 thuyngaqtri@gmail.com
  Văn phòng
1 Dương Thị Thanh Thúy Chánh văn phòng 02333852560 0911297988 duongthanhthuy168@gmail.com
2 Lê Hoàng Thúy Phó Chánh văn phòng   0914668961  
3 Trần Thị Tùng Văn thư 02333852560 0946500222  
  Ban Xây dựng tổ chức hội
1 Lê Thị Lan Trưởng ban 02333859652 0913383637 lanpnqt@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó ban   0919559159 huyenttng@gmail.com
  Ban Kinh tế GĐXH
1 Hoàng Thị Minh Hồng Trưởng ban 02333859652 0982370559 hongphunu@yahoo.com
2 Nguyễn Thị Thiện Phó ban 02333525179 0915352336  

Các tin khác