Liên đoàn Lao động

8:1, Thứ Sáu, 21-10-2022

      

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
Lãnh đạo đơn vị
1 Nguyễn Thế Lập Chủ tịch   0914.146.626 thelap2310@gmail.com
2 Nguyễn Đăng Bảo PCT Thường trực   0916.635.234 dangbao62@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hoài Lê Phó Chủ tịch   0916.003.457 hoailecdvc@gmail.com
4 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch   0914.149.235 hameohddqt@gmail.com
Văn Phòng
1 Nguyễn Thanh Hải Chánh VP 0233.3854194 0905.861.333 thanhhaildldqt@gmail.com
2 Trương Thị Quảng Sơn Phó CVP 0233.3852354 0913.456.616 quangsonldldqt@gmail.com
3 Đỗ Thị Thúy Hoa CV VTLT   0364.218.063 Dothuyhoa1969@gmail.com
Các Ban LĐLĐ tỉnh
Ban Tổ chức-Kiểm tra
1 Nguyễn Tài Minh Trưởng Ban    0905.014.555 Nguyentaiminh175@gmail.com
2 Lương Thị Hồng Thanh Phó Ban - CN UBKT   0834.236.888 hongthanhldqt@gmail.com
Ban Tài chính
  Đinh Văn Châu Phó Ban   0915.066.516 dinhvanchau@gmail.com
Ban Công tác cơ sở
1 Trần Văn Tuyến Trưởng Ban   0903.513.234 tranvantuyenqt@gmail.com
2 Hồ Tuấn Bình Phó Ban   0916.027.225 hotuanbinhhucamlo@gmail.com
Các đơn vị trực thuộc
LĐLĐ TP Đông Hà
  Hoàng Kim Hà Chủ tịch   0905.011.559 kimhadh@gmail.com
LĐLĐ huyện Triệu Phong
  Nguyễn Duy Ninh Chủ tịch   0982.635.209 Duyninhtrieuphong@gmail.com
LĐLĐ huyện Hải Lăng
  Nguyễn Thị Hồng Mỹ Chủ tịch   0915.328.993 hongmyhailang@gmail.com
LĐLĐ Thị xã Quảng Trị
  Lê Ngọc Vũ Chủ tịch   0914.246.669 lengocvuqt@gmail.com
LĐLĐ huyện Cam Lộ
  Dương Thị Xuân Chủ tịch   0383.307.492 xuanldld@gmail.com
LĐLĐ huyện Hướng Hóa
  Trần Thị Thương Chủ tịch   0919.470.333 thuongldhuonghoa@gmail.com
LĐLĐ huyện Gio Linh
  Cổ Thế Chung Chủ tịch   0914.797.045 Cogia72@gmail.com
LĐLĐ huyện Vĩnh Linh
  Nguyễn Bá Lưu Chủ tịch   0905.717.993 nguyenbaluuvinhlam@gmail.com
LĐLĐ huyện Đakrông
  Hồ Minh Sáng Chủ tịch   0914.813.913 sangqtri@gmail.com
CĐ Ngành Công thương
  Hoàng Văn Tuân Chủ tịch   0913.485.897 hoangtuankhesanh@gmail.com
Công đoàn Ngành Y Tế
  Nguyễn Thị Minh Tuyết Chủ tịch   0912.256.191 tuyetcdytqt@gmail.com
CĐ Ngành Xây dựng
  Nguyễn Minh Đức Chủ tịch   0989.071.043 ducldld@gmail.com
CĐ Ngành Giáo dục
  Nguyễn Thanh Quang Chủ tịch   0912.133.069 congdoan@quangtri.ede.vn
Công đoàn Viên chức tỉnh
1 Nguyễn Thị Hoài Lê Chủ tịch   0916.003.457 hoailecdvc@gmail.com
2 Võ Thị Thương Phó Chủ tịch   0914.436.559 vothuong2003@gmail.com

Các tin khác