UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh

15:17, Thứ Ba, 24-10-2023

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động  
I Thường trực
1 Đào Mạnh Hùng  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh   0916.797.038 daomanhhung@quangtri.gov.vn
2 Lê Hồng Sơn  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh   0916.766.515 lehongson1@quangtri.gov.vn
3 Dương Tân Long  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh   0944.167.779 duongtanlong@quangtri.gov.vn
II Văn phòng 
1  Võ Thị Loan  UVTT, Chánh Văn phòng   0914.132.767 vothiloan1@quangtri.gov.vn
2 Lương Thị Thanh Thuỷ Ủy viên Ủy ban, Phó Chánh Văn phòng   0919.116.257 luongthithanhthuy@quangtri.gov.vn
3 Hoàng Thị Thúy Nhung Chuyên viên   0818.641.786 hoangthithuynhung@quangtri.gov.vn
4 Trần Thị Hoài  Kế toán   0905.200.139 tranthihoai@quangtri.gov.vn
5 Nguyễn Thị Trang Nhung  Văn thư   0945.694.333 vanthuubmt@quangtri.gov.vn
6 Hoàng Minh Hùng Lái xe   0888.500.159  
7 Hà Huy Tiến  Lái xe   0912.868.102  
III Ban Dân chủ - Pháp luật
1 Bùi Thị Ngọc Cẩm UVTT, Trưởng ban   0948.019.476 buithingoccam@quangtri.gov.vn
2 Hoàng Đức Thẩm Ủy viên Ủy ban, Phó Trưởng ban   0914.313.474 hoangductham1@quangtri.gov.vn
3 Trần Thị Hằng Chuyên viên   0915.177.793 tranthihang3@quangtri.gov.vn
IV Ban Tổ chức – Tuyên giáo
1 Phan Nữ Ngọc Lan   UVTT, Trưởng ban   0974.363.777 phannungoclan@quangtri.gov.vn
2 Hoàng Yến  Chuyên viên   0338.808.838 hoangyen1@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Phong Chuyên viên   0905.609.111 nguyenphong@quangtri.gov.vn
V Ban Phong trào
1 Nguyễn Thị Thuỷ Thanh UVTT, Trưởng ban     0905.281.525 nguyenthithuythanh@quangtri.gov.vn
2 Lê Văn Phi  Chuyên viên   0905.330.189 levanphi@quangtri.gov.vn
3 Lê Thế Hải Chuyên viên   0914.149.055 lethehai@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Thị Ngọc Lan Chuyên viên   0935.759.555 nguyenthingoclan@quangtri.gov.vn
5 Cao Thị Kim Kiều Nhân viên   0976.450.012  
6 Trần Văn Vọng Chuyên viên   0942.090.131 tranvanvong@quangtri.gov.vn

Các tin khác