Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

15:38, Thứ Bảy, 6-6-2020

Ngày 5/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định sô 1459/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, Ông Trương Chí Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh được điều động đến công tác và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (xem chi tiết).

Các tin khác