Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

9:27, Thứ Ba, 10-11-2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Theo đó, bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 (xem chi tiết).

Hồng Hà 

Các tin khác