Cho phép hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh sau khi các tỉnh thành phố công bố cấp độ dịch

9:4, Thứ Bảy, 23-10-2021

Ngày 22/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5066/UBND-CN gửi các Sở: Giao thông vận tải, Y tế; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc cho phép hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh sau khi các tỉnh thành phố công bố cấp độ dịch.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải Quảng Trị tại Văn bản số 3128/SGTVT-VT về việc báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho phép hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đối với các tỉnh, thành phố có cấp độ dịch cấp 1, cấp 2 và cấp 3 theo hướng dẫn tại Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đối với các tỉnh thành phố đã công bố cấp độ dịch.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ động thống nhất với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố đối lưu cho phép hoạt động tối đa không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở Giao thông vận tải công bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm) đối với các tỉnh, thành phố có cấp độ dịch cấp 3 (xem chi tiết).

Các tin khác