Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

18:2, Thứ Tư, 3-7-2024

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tổ chức thành công Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024, ngày 2/7/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND tổ chức hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền về truyền thống đấu tranh cách mạng, sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng”, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Theo đó, sẽ triển khai một số hoạt động chủ yếu về công tác công tác tuyên truyền; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; công tác chăm sóc, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ. Đặc biệt tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947- 2024), được tiến hành trong tháng 7/2024 như: tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân; tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức khám, chữa bệnh cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng, đặc biệt là các gia đình chính sách người có công với cách mạng ở vùng sâu, vùng xa...

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ phải gắn với Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024; trong đó tập trung vào các hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của Tổ quốc; huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo, nâng cao đời sống của gia đình và người có công với cách mạng. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tài nguyên, sản phẩm du lịch về mảnh đất, con người Quảng Trị; thu hút du khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm với những nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, mang tính xã hội hoá cao và trở thành đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng; huy động được sự tham gia tích cực của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Xem chi tiết

Các tin khác