Thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

19:15, Thứ Năm, 22-4-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 22/4/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng và nhà đầu tư về thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các dự án xin chủ trương thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng gồm: Đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy; Trung tâm dịch vụ hậu cần và Logistisc Khu kinh tế Đông Nam; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cam Hiếu.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhưng phải tuân thủ đúng quy định pháp luật. Do vậy, để được Hội đồng thẩm định thông qua hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng các chủ đầu tư của 3 dự án cần phối hợp các ngành chức năng và các địa phương hoàn thiện một số thủ tục mà Hội đồng thẩm định đã chỉ ra.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương thực hiện các bước theo quy định, nhất là xác định rõ diện tích và hiện trạng rừng xin chuyển đổi mục đích sử dụng, xác định rõ đối tượng bị ảnh hưởng. Đồng thời, sớm hoàn thành việc đánh giá tác động môi trường và cam kết thực hiện việc nộp tiền trồng rừng thay thế đúng theo quy định, tỉnh sẽ bố trí quỹ đất để trồng bù rừng, ưu tiên trồng rừng đặc dụng và phòng hộ nhằm ổn định độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Sau khi chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, đúng cơ sở pháp lý, Hội đồng thẩm định sẽ thống nhất thông qua trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cho nhà đầu tư.

Tiến Nhất

Các tin khác