Gỡ vướng cho quá trình thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh

7:33, Thứ Sáu, 28-5-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 27/5/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cùng các ngành chức năng liên quan chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần cao su Khe Sanh và một số chủ đầu tư dự án điện gió để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, hiện nay, trong quá trình triển khai thực hiện dự án điện gió gồm: AMACAO Quảng Trị 1, Tài Tâm và Hoàng Hải, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Trong đó, đáng chú ý có việc giá đền bù, hỗ trợ đang được đẩy lên mức rất cao, ngoài khả năng chi trả của công ty. Người dân yêu cầu chủ đầu tư phải mua nguyên thửa đất với số tiền chênh lệch quá lớn so với đơn giá được nhà nước quy định…

Bên cạnh đó, hiện trên diện tích đất quy hoạch cho các dự án điện gió có trùng khoảng 37ha diện tích đất của Công ty Cổ phần Cao su Khe Sanh, do đó, việc thu hồi, chuyển giao đất còn gặp nhiều vướng mắc.

Liên quan vấn đề này, đại diện Công ty Cổ phần cao su Khe Sanh cho biết, doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp để bàn giao diện tích đất trên cho doanh nghiệp điện gió thi công công trình theo chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh. Trên thực tế, diện tích trên công ty chưa thực hiện được dự án là do tập quán canh tác tự do của người dân trên địa bàn, trước đó công ty cũng tốn nhiều kinh phí để cải tạo mặt bằng nên đề nghị doanh nghiệp điện gió hỗ trợ lại kinh phí đầu tư trên.

Để gỡ vướng cho quá trình thực hiện dự án của các nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng giao UBND huyện Hướng Hóa tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư triển khai dự án, không để tình trạng người dân cản trở thi công công trình xảy ra trên địa bàn; đồng thời cũng yêu cầu các nhà đầu tư rút kinh nghiệm về việc tổ chức đền bù không thông qua tư vấn của địa phương trong việc định giá dẫn đến giá đền bù của dự án trước gây khó khăn cho dự án sau.

Đối với việc xử lý diện tích đất dự án điện gió liên quan đến đất sản xuất của Công ty Cổ phần Cao su Khe Sanh, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu, các đơn vị chủ động bàn bạc đi đến thống nhất giải quyết, trên cơ sở tạo điều kiện để hai bên cùng có lợi, cùng đạt đến mục tiêu phát triển lâu dài, xây dựng, giữ gìn mối quan hệ giữa nhà đầu tư và người dân để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và ổn định trật tự xã hội...

Tiến Nhất

Các tin khác