Giao ban các cơ quan chủ quản báo chí 6 tháng đầu năm 2021

6:14, Thứ Tư, 14-7-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản báo chí 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Văn học - Nghệ thuật báo cáo công tác chỉ đạo, quản lý báo chí 6 tháng đầu năm và định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm đối với Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh và Tạp chí Cửa Việt 6 tháng cuối  năm 2021. Theo đó, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Tạp chí Cửa Việt bám sát sự lãnh đạo của cơ quan chủ quản, đồng thời năng động, sáng tạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, các cơ quan báo chí đã tập trung phản ảnh về kết quả và việc học tập, nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền về những sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ lớn, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương, thường xuyên phản ảnh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của tỉnh, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và Nhân dân trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cũng như kịp thời phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Mặt khác, tăng cường các tác phẩm đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, từng bước nỗ lực nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; tập trung đổi mới, nâng cao nội dung, hình thức, tăng cường thời lượng tuyên truyền thông qua nền tảng mạng xã hội, trang tin điện tử, kênh Youtube… để tiếp cận tốt hơn với bạn đọc, khán thính giả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan báo chí địa phương liên quan đến chuyển đổi số, giấy phép xuất bản, hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan báo chí, việc cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị cho báo chí...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam khẳng định, các cơ quan chủ quản báo chí đã thường xuyên quan tâm và tạo những điều kiện tốt nhất cho các hoạt động của báo chí. Đồng chí đề nghị từ nay đến cuối năm, Báo Quảng Trị, Đài PT-TH, Tạp chí Cửa Việt cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, tập trung tuyên truyền những nét mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là việc triển khai các dự án mang tính động lực trên các lĩnh vực. Cần tính toán chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí một cách căn cơ, hiệu quả lâu dài; nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền, đồng thời tăng cường quảng bá nội dung tuyên truyền trên nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội để tiếp cận sâu rộng các đối tượng bạn đọc. Cùng với đó, xây dựng định hướng phát triển dài hơi trên cơ sở đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trình cơ quan chủ quản phê duyệt. Tiếp tục thực hiện việc triển khai, sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Hồng Hà

Các tin khác