Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng thảo luận dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

16:8, Thứ Ba, 1-11-2022

(Web Quảng Trị) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, sáng nay 1/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng tham gia thảo luận tại hội trường.

Tán thành việc sửa đổi Dự án Luật này theo quy trình một Kỳ họp như Tờ tình của Chính phủ và ý kiến một số đại biểu đã phát biểu, đại biểu Hà Sỹ Đồng bày tỏ băn khoăn với một số ý kiến đặt ra về khả năng quản lý tài chính - ngân hàng của Việt Nam chưa theo kịp các nước như: tiền ảo, tài sản ảo, thanh toán không dùng tiền mặt. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu có một số góp ý cụ thể sau:

Về giải thích từ ngữ

Dự thảo Luật sửa đổi đã bổ sung giải thích cho một số từ ngữ tại Điều 3, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện báo cáo chuyển tiền điện tử gửi Ngân hàng Nhà nước, tôi đề nghị cần xem xét bổ sung tiêu chí tính trên một Khách hàng đối với khái niệm “giao dịch có giá trị lớn”.

Về thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về Phòng, chống rửa tiền

Dự thảo Luật sửa đổi đã bổ sung quy định về việc trao đổi, cung cấp và chuyển giao thông tin phòng chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế, khi thiết lập quan hệ giữa tổ chức tài chính với các đối tác trong nước và ngoài nước cũng phát sinh yêu cầu về xử lý, chuyển giao thông tin nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, tôi đề nghị về việc xem xét bổ sung điều khoản làm cơ sở pháp lý cho phép tổ chức tài chính được cung cấp thông tin cho các đối tác trong và ngoài nước nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Về quan hệ ngân hàng đại lý

Trên thực tế, các ngân hàng không chỉ phát sinh quan hệ với nhau mà còn với các đối tác bao gồm nhưng không giới hạn: tổ chức chuyển tiền quốc tế, đối tác nước ngoài. Theo đó, tôi đề nghị cần xem xét bổ sung điều khoản làm cơ sở pháp lý điều chỉnh các mối quan hệ này.

Về giám sát đặc biệt một số giao dịch

Theo nội dung Tờ trình 344/TTr-CP thì phải giám sát giao dịch đặc biệt đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp theo quy định của Chính Phủ. Tuy nhiên, Giám sát đặc biệt một số giao dịch của dự thảo Luật thì chỉ yêu cầu đối với các giao dịch có liên quan đến danh sách của FATF hoặc danh sách cảnh báo.

Theo đó, tôi đề nghị xem xét bổ sung đầy đủ các trường hợp cần giám sát đặc biệt tại dự thảo Luật theo các nội dung đã nêu trong Tờ trình 344/TTr-CP.

Về một số nội dung khác

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tôi đề xuất bổ sung 02 vấn đề sau:

Nghiên cứu và ban hành hướng dẫn chi tiết đối với “các biện pháp tăng cường cập nhật thông tin khách hàng phù hợp với mức độ rủi ro về rửa tiền” tại Điều 18 Giám sát đặc biệt một số giao dịch; “quy trình tuyển dụng nhân sự” tại Điều 23. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; “áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro” đối với Điều 17 Các sản phẩm, dịch vụ sử dụng công nghệ mới.

Bổ sung giải thích “giao dịch có liên quan” tại Điều 9 Nhận biết Khách hàng; “sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới” tại Điều 17 và “bản chất của mối quan hệ kinh doanh” tại Điều 10.

Tiến Nhất

Các tin khác