Rà soát, cho ý kiến nội dung một số báo cáo, đề án trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII

22:44, Thứ Tư, 16-11-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 16/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp để nghe các sở, ngành báo cáo nội dung các tờ trình, đề án trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu dự họp đã nghe và cho ý kiến đối các tờ trình, đề án gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về danh mục xã hội hóa và cơ chế xã hội hóa; Đề án Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030;  Nghị quyết ban hành định mức hỗ trợ, nội dung và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ; Nghị quyết Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030;  Đề án Phát triển mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết Quy định thẩm quyền quyết định việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghị quyết ban hành định mức hỗ trợ, nội dung và mức chi sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với một số nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025.

Các đại biểu đã đưa ra một số ý kiến trao đổi, làm rõ căn cứ pháp lý xây dựng các dự thảo nghị quyết; đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong các dự thảo đề án, nghị quyết để phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp trách nhiệm của các đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: việc ban hành các Nghị quyết là rất cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, các đơn vị soạn thảo đề án, nghị quyết cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phải có sự thẩm định của đơn vị chức năng để đảm bảo chặt chẽ, hợp lý. Đồng thời phải có dự kiến nguồn lực thực hiện các đề án, kết quả kết quả mong đợi khi đề án, nghị quyết được thông qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị các sở, ngành được giao chủ trì xây dựng các đề án, nghị quyết tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn thiện các dự thảo để trình tại phiên họp toàn thể của UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với dự thảo các báo cáo, đề án trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh sắp tới.

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.